Punt d’informació

Oficina d’informació i de la coordinadora del Mercat des Claustre, Maria Villalonga.