Local número 21 i 22

Local número: 21 i 22
Superfície: 19 metres quadrats

Últim ús: botiga de roba Armario y Vida.